ATV Email Service


Tilmelding / Afmelding af ATV Email Service
 

 
Email: *
Fornavn:
Efternavn:
Firma:
 

Information
Som en ekstra service tilbyder ATV Jord og Grundvand at udsende meddelelser via elektronisk post. På e-mail servicen giver vi besked, når programmer for kommende møder er klar på hjemmesiden. Tilmelding til møderne foregår på hjemmesidens tilmeldingskort og ikke via e-mail. Vi benytter også e-mail servicen til at give vigtige "sidste øjebliks" beskeder om f.eks. ændringer af "gå hjem møder", hvortil der ikke er tilmelding, og hvor vi derfor ikke kender mødedeltagerne.

Husk at fra- og tilmelde ved ændring af e-mail adresse, f.eks. ved jobskifte.

Den opgivne e-mail adresse vil ikke blive udleveret til andre, og vi vil drage omsorg for, at servicen kun benyttes til de angivne formål.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand
Email: atvlv@env.dtu.dk
Tlf.: 4525 2177